Foca adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Foça ilçe - Foça - İzmir
1891s y: Karaca Foça
1333: Foca
Y-454: Phôkaia [ Luw ]
1876a: Foçateyn (kaza) [ Tr "iki Foçalar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ MÖ 5. yy'da Herodot'un aktardığı rivayete göre daha eski bir tarihte Yunan kolonistleri tarafından Phôkaia adıyla kurulmuştu. Türkçeye Yunancadan alıntılarda ince sesliye bitişen /k/ sesinin /ç/ye dönmesi tipiktir. 19. yy kayıtlarında `iki Foçalar` (Eski ve Yeni Foça) anlamında Foçateyn idari birim adı ve Karaca Foça kasaba adı görülür.* Yunanca adın `fok` anlamına geldiğine ilişkin yaygın rivayet muhtemelen dayanaksızdır. Bilge Umar Phokaa adının 'Luvice' olarak adlandırdığı yerli Anadolu dilinde `Sulak Yer` anlamına geldiğini savunur. SN
  Foça mah Fethiye - Fethiye - Muğla
1911h: Foça
■ 1927'de Foça Çiftliği adıyla yerleşime açıldı. 1944'te Günlükbaşı adıyla köy oldu. 1980'de Fethiye belediyesine katılarak Foça mahallesi adını aldı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km