Firuzlu/Ferizli adında 1 yerleşim bulundu.
  Ferizli ilçe - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1573t: Fîruz [ Tr "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Eski Söğütlü bucağından ayrılarak 1990'da ilçe oldu. SN
■ Mübâdele ile Vodinalı Pomaklar iskân edilmiştir. Mübâdiller içinde Vlahlar da vardı. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km