Fillit adında 1 yerleşim bulundu.
  Aşağıokçular mah - Defne - Hatay
F1935: Okçular
1915hb: Fillit [ Ar el-fellît "meşeli" ]
■ Kısmen Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km