Fırat adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akfırat mah - Tuzla - İstanbul
1980 📖 -
<1990 : Fırat (mah)
■ Eski Tepeören köyü ile yeni kurulan Fırat mahallesinin 1990'dan önce birleştirilmesiyle Akfırat belediyesi kuruldu. Tepeören mahallesi daha sonra ayrıldı. SN
  Fırat neh - ---
A632 📖 Furât
Y-450 📖 Euphrátês [ Sür ]
İb-600 📖 Prat / Phrat
As-2000 📖 Purâtu / Purattu
■ En erken MÖ 3. binyıl ortalarında Sargon-öncesi Sumer kaynaklarında görülen Buranu (Sumerce) veya Purattu (Akatça) adının nihai kaynağı ve anlamı çözümlenememiştir. Kürtçe olmadığı muhakkaktır. Tevrat'ta Ürdün ile Yehud ülkesini ayıran bir nehir de Frat adıyla anılır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km