Ezinepazarı adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ezine ilçe - Ezine - Çanakkale
1890hk 📖 Ezine [ Tr eyine/ezine "cuma" ]
1530t 📖 Ezinepazarı [ Tr "cuma pazarı" ]
  Ezinepazarı bld - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1926h 📖 Ezine + Ezinepazarı
1602z 📖 Ezinepazarı [ Tr "cumapazarı" ]
1928 📖 Öz (idari bölge)
■ Osmanlı kaynaklarına 'Ezinepazarı' ve aynı anlamda 'Cumapazarı' adlarına rastlanır. Asıl Ezine ve Ezinepazarı adlı iki mahalledir. 15. yy'da Begoma ve Yavaşili, daha sonra Öz Nahiyesi adı verilen idari bölgenin merkez köyü idi. SN
■ © 20.06.1602 Hüdavendigar livasında Seferihisar Kadısı Şecaeddin, Ankara livasında Taç Kadısı Mahmud ve Biga Ezinepazarı Kadısı Muhiddin'in ... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km