Ezinepazarı adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ezine ilçe - Ezine - Çanakkale
1890hk 📖 Ezine [ Tr eyine/ezine "cuma" ]
1530t 📖 Ezinepazarı [ Tr "cuma pazarı" ]
  Ezinepazarı bld - Amasya_M (Ezinepazarı bucağı) - Amasya
1926h 📖 Ezine + Ezinepazarı
1602z 📖 Ezinepazarı [ Tr "cumapazarı" ]
1928 📖 Öz (idari bölge)
■ Osmanlı kaynaklarına 'Ezinepazarı' ve aynı anlamda 'Cumapazarı' adlarına rastlanır. Asıl Ezine ve Ezinepazarı adlı iki mahalledir. Öz Nahiyesi adı verilen idari bölgenin merkez köyü olmuştur. SN
■ © 20.06.1602 Hüdavendigar livasında Seferihisar Kadısı Şecaeddin, Ankara livasında Taç Kadısı Mahmud ve Biga Ezinepazarı Kadısı Muhiddin'in ... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km