Emirali adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Emirali mah - Malkara (Ballı bucağı) - Tekirdağ
1928k: Emirali
■ Balkan seferi sırasında Rumeli'ye geçen Süleyman Paşa ve ordusunun buraya Halepli Türkmenleri yerleştirdiği söyleniyor. Köy kurulduğundan beri nüfusu Müslüman olmuş. Oğuzların Dağhan oğullarından Eymür boyuna mensup oldukları söyleniyor. Tarihsever
  İmralı ada - Gemlik - Bursa
1660eç: EmîrAli
1567mü: Mîrali [ Tr "Ali Bey" ]
Y813: Kalónymos [ Yun "güzel namlı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Pseudo-Skylaks deniz rehberinde Besbikos, 9. yy'a ait Theophanes vekayinamesinde Kalonymos adıyla anılır. 20. yy başında Kalonimos adıyla anılan 200 - 300 nüfuslu Rum yerleşimi idi. Halen adanın tümü cezaevine aittir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km