Ekrek adında 17 yerleşim bulundu.
sırala 
  Köprübaşı mah - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928k: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köy hakkında "1940’lı yıllara kadar Ermenilerle meskun olan köyde, Ermeniler peyderpey köyü terk etmişler ve yerlerine Bulgaristan’dan gelen Türk soydaşlarımız yerleştirilmiştir. Avşar kökenli ailelerde mevcuttur." denilmiş. Sıvrın köyüyle karıştırıyor olmayasın Qazi? metonio
■ Ekrek köyüne 1970li yıllarda Kağızman Gümüştepe ve Arpaçay Mescitli köylerinden Redkan aşiretinden Kürtler göç etmiştir. Köy nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşur. Edit; hayır karıştırmıyorum, aileleri yakinen tanıyorum. Qazi
  Çalkaya köy - Gölova - Sivas
1928k: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
  Ulucak köy - Refahiye - Erzincan
1928k: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ © 09.05.1820 ... Gercanis kazasına tabi Ekrek karyesi ... deyar heyran
  Gözlüçayır köy - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Ekrek
E1878: Akrag [ Erm "papaz çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 40 ila 50 Ermeni ve daha fazla Alevi nüfusu ile Surp Hagop kilisesi vardı. Köyün Kürt lideri Diyab Ağa'nın 1915 olayları ve sonrasında Ermeni aileleri koruması ünlüdür. SN
  Üğrük köy - Sivrice - Elazığ
1946k: Ekrek [ Erm "çiftlik" ]
  Yazyağmuru mah - Çüngüş - Diyarbakır
1928k: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Zaza yerleşimi
  Köksal mah - Çermik - Diyarbakır
1917ht: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Zaza yerleşimi
  Konakbaşı mah Dörtler - Erzincan_M - Erzincan
1928k: EkrekiHuma [ Erm akrag "çiftlik" ]
1901hb: Ekrek
  Çilligöl köy - Çayırlı - Erzincan
1928k: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
  Biçer mah Yeşilsırt - Dicle - Diyarbakır
1928k: Ekrek [ Erm "çiftlik" ]
  Kutludüğün mah Üçocak - Arıcak - Elazığ
1928k: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
  Demirciler mah - Tortum - Erzurum
1928k: Ekrek
E1902: Akarag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
  Yanıktaş mah - Narman - Erzurum
1928k: Ekrek
E1902: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ 1880'lerde 60 hane Ermeni nüfusu ve Ermeni okulu vardı. SN
  Gölçayır mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835ne, 1916ht: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Türk yerleşimi
  Sındıran mah - Şenkaya - Erzurum
1928k: Ekrek
R1889: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yoldere mah - Erciş (Kocapınar bucağı) - Van
1928k: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
E1918: Uğetsor [ Erm "yoldere" ]
Kürd (Heyderi) yerleşimi
  Derinöz köy - Digor - Kars
1928k: Ekrek
E1902: Akarag [ Erm "çiftlik" ]
R1889: Akrak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan ) yerleşimi
■ Ermenilerden sonra Karapapaklar yerleşmiş, fakat onlar da zamanında göç etmiş ve yerlerine Zilan aşiretinden Kürdler yerleşmiş metonio
■ Akrag köyü, Redkan aşiretinin Erivanda yaşadığı dönemde, Redkanlıların bölgelerinde Glavalık yapan Evdekolk'un Erivandan akrabaları ile gelip yerleştiği köydür. Köyde bir çok defa toprak kayması olup evler yıkılınca, Evdekolk Mescitli köyüne göç eder. Ama Digor Başköy'den başka Redkanlılar gelip köye yerleşir. Köydeki kısmi Karapapak nüfusu son yıllarda tamamıyla köyden göç etti. Köyde şuan sadece Zilan Aşiretler Konfederasyonuna bağlı Redkan aşireti yaşamaktadır. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km