Doğca adında 1 yerleşim bulundu.
  Doğaca köy - Çan - Çanakkale
1928 📖 Doğca
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
■ Bulgaristan’ın Ayazlar, Küçükköy, Razgrat bölgelerinden gelerek 1889’da buraya yerleşmiştir. Tahtacı


Grafik harita göster     haritada ara : km