Doğanlar adında 15 yerleşim bulundu.
sırala 
  Doğanlar mah - Bornova - İzmir
1891s 📖 Hamitli
  Doğanlar mah - Balya - Balıkesir
1902hk 📖 Doğanlar
  Doğanlar mah - Erdek - Balıkesir
1928 📖 Dragonda
1795h 📖 Drakonia [ Yun "ejderli" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 465 Rum nüfusu ve iki kilisesi vardı. SN
■ 1924'te Helen Makedonyasındaki Tresino ve Bizovo köylerinden Pomak mübâdiller iskân edildi. Rumların evleri dağın yamacındaydı. Balıkçılık ve kırmızı soğancılık temel geçim kaynağı olup, arazi satışları nedeniyle demoğrafik yapı çeşitlenmektedir. Manav
  Doğanlar köy - Tavşanlı - Kütahya
1928 📖 Doğanlar
  Doğanlar köy - Emet - Kütahya
1928 📖 Doğanlar
  Doğanlar mah - Seydikemer (Seki bucağı) - Muğla
1914 📖 Doğanlar
  Doğanlar köy - Yığılca - Düzce
Eski adı: -
■ Redifler köyünün Doğanlar ve Veyisler mahalleleri Doğanlar adıyla ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Doğanlar mah - Çamlıdere - Ankara
1928 📖 Doğanlar
  Doğanlar köy - Orta - Çankırı
1928 📖 Avrateli
■ Eski adı Avrat-eli olan Doğanlar köyü, 1530 yılına ait Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defterinde Kengiri (Çankırı) livası, Karı-Bazarı nahiyesinde “Avrat-Eri karyesi” olarak kayıtlıdır. Yine 1530 yılı, 438 numaralı defterde, Sis (Kozan) nahiyesinde kayıtlı ‘Avretlü Cema‘ati ile Kars (Kadirli/Osmaniye) kazasında Karamanlu taifesine bağlı ‘Avretlü cema‘ati vardır ve yine Maraş Yörükleri, Çimelü taifesine bağlı ‘Avretlü Yaycısı cema‘ati kayıtlıdır. Netice itibarıyla Avrat-eri/Avrat-eli köy adı bu aşiretlerle bağlantılıdır.
■ Eski bir Alevi köyüdür, 1826'da başlayan Alevi-Bektaşi arındırılması bu köyde de görülmüş ve son olarak 1938'den sonra Alevi Türkmenler köyü terk etmişlerdir. Köyde bölgenin önemli Alevi ocaklarından, Mehmed abdal ocağı'nın atasının türbesi mevcuttur. Seddül Bahir
  Doğanlar köy - Laçin - Çorum
1960 📖 Hamidiye
1928 📖 Hamidiye Muhacir
  Doğanlar mah - Bünyan - Kayseri
Y1905 📖 Kerkeme
1522t 📖 Gergeme
  Doğanlar mah - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Doğanlar
Sünni Türk yerleşimi
  Doğanlar mah - Edremit - Van
1928 📖 Pertek / Pertik
E1902 📖 Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km