Doğancı adında 32 yerleşim bulundu.
sırala 
  Doğanköy mah - Malkara (Şahin bucağı) - Tekirdağ
1973: Doğanlar
1900ht: Doğancı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 520 Rum nüfus ve Ayios Dimitrios kilisesi vardı. SN
  Doğancı köy - Biga - Çanakkale
1928k: Doğancı
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Dağıstan muhâciri Kumuk Türkleri ile Bulgaristan muhâcirleri berâber yaşamaktadır. ZeMahşer
  Doğanca köy - Vize - Kırklareli
1909hb: Doğanca
Pomak yerleşimi
  Doğancı mah - Manyas (Şevketiye bucağı) - Balıkesir
1911ht: Doğancı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Doğanca mah - Mahmudiye - Eskişehir
1928k: Çönger
1914hk: Kayacık | Çenger [ Tr Çenger "Çingene" ]
  Doğanca mah - Gazipaşa - Antalya
1914hk, 1928k: Direvli
  Doğanca köy - Araç - Kastamonu
1943ha: Doğanca
  Doğanca mah - Bafra - Samsun
Kürd yerleşimi
  Doğanca köy - Yeşilyurt (Sulusaray bucağı) - Tokat
Çr: Hatuksogey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Kuzey Kafkasyanın Kabardey bölgesinden gelen ailelerden kurulmuştur. Çerkezce köy adı: Hatuksogey'dir. Sonra Çerkez Danişment olmuştur. Sonrada Doğanca köyü olmuştur. Şimdide köy halkının kararı ile Çerkez Danişment ismini tekrar almıştır. Hapatuko
  Doğanca köy - Sivas_M - Sivas
1928k: Seyfik
  Doğancı mah - Şalpazarı - Trabzon
1928k: Doğancı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Doğanca köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Encirti
1901hb: Ançiti [ Erm ançırti "susuz yer, kurak" ]
  Doğancı mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: Bizdoxan
1526t, 1928k: Bizdoğan [ Tr bozdoğan ]
  Doğanca köy - Genç - Bingöl
1928k: Çemihini
E1900~: Çımahen [ Zaza çimê hênî "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Doğanca köy - Varto (Çaylar bucağı) - Muş
1928k: Sofyan [ Kürd sofiyan "sofular (öz.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Doğanca köy - Pervari (Doğanca bucağı) - Siirt
E1912, 1941ha: Keri/Kiri [ Erm kéri "köle?" ]
  Doğancı köy - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928k: Sozan
E1912: Sozants [ Erm "Sozo'lar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Doğancı mah - Erciş - Van
1925ht: Doğancı
  Doğanca mz - Hakkari_M (Bağışlı bucağı) - Hakkari
1916hb: Orit
S1840: Ôret
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km