Derik adında 9 yerleşim bulundu.
sırala 
  Derik ilçe - Derik - Mardin
K1980 📖 Dêrika Çiyayêmazî [ Kr "Mazıdağı kilisesi" ]
1518a : Derük
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Nüfusun Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Araplar da mevcuttur Türk
  Demirkuyu mah - Silvan (Çatakköprü bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Mikurderik [ Kr dêrika mikûrê "Mıkur kilisesi" ]
1917h 📖 Derik
E1912 📖 Mıxur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yücetepe köy - Muş_M (Mercimekkale bucağı) - Muş
1928 📖 Derik [ Kr dêrik "kilise" ]
E390 📖 Aşdişad Աշտիշատ [ Erm "adak kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesi dönemde önemli bir dini merkez olan Aştişat kenti, 5. yy'da Ermeni kilisesinin kurucuları Aziz Krikor ve Sahak'ın makamı oldu. İrani bir dilden alıntı olan Ermenice haşd sözcüğü `ant, adak` anlamındadır. Sahak türbesinin cılız kalıntıları henüz ayaktadır. SN
  Derik mz - Midyat - Mardin
K2011 📖 Deyrik
  Kayahisar köy - Şirvan (Cevizlik bucağı) - Siirt
E1912 📖 Derik
K1597 1928 İrun
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Şerefname'de Şêrwan beyliğinin bölündüğü üç alt beylikten biri olarak anılır. Yakın döneme dek nahiye idi. SN
  Alancık mah Koçyiğit - Hizan - Bitlis
1928 📖 Derik
  Çayırdere köy - Malazgirt - Muş
1928 📖 Derik [ Kr dêrik "kilise" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Derikmustafa mz - Silopi - Şırnak
1928 📖 Deriki Mustafa [ Kr "Mustafa kilisesi" ]
1916hb 📖 Deriki
  Doğangün köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Xalîdiye [ Kr xalidiye "Halitli (öz.)" ]
1912h 📖 Derik aş.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km