Decir-hanlar adında 1 yerleşim bulundu.
  Demirhanlar köy - Gölpazarı - Bilecik
1946: Demirhanlar
1910h: Seyirhanlar
E1900~a: Decir-hanlar [ Tr "tacir hanları" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün adının `bir Oğuz boyundan` geldiği inancı cahillikten ibarettir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km