haritada ara :   km  
Darıca adında 14 yerleşim bulundu.
sırala 
Darıca mah - Manyas (Darıca bucağı) - Balıkesir
1911h 📖 Darıca
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Ubıx) yerleşimi.
Darıcı mah Yeşildere - Simav - Kütahya
1928 📖 Darıcı
Darıca ilçe - Darıca - Kocaeli
1968 📖 Işıklar
Y1900~ 📖 Aretsoú
1890hk 📖 Darıca [ Yun ta Ritsia ]
1484 📖 Darucılar
Y1356 📖 Ritsion
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Kantakuzinos vekayinamesinde Ritzion olarak anılan kasaba, çoğul «ta Ritzia» (Ritzion'lar) biçiminden Türkçeye Darıca olarak aktarılmıştır. Osmanlı dönemi Rumcasında Aretsú/Areçu kullanılır. Selanik büyükşehir alanı içindeki Nea Aretsoú semtine 1923'te Darıcalı mübadiller yerleştirilmiştir. SN
■ Eski ilçe merkezini oluşturan kesimde ağırlıkla Selanik muhacirleri oturuyor. metonio
■ Aritsion ve Aretsou olarak da zikredilir Helenlerde. Darıca’ya da mübadele sonrası Drama, Serez, Kavala ve Girit adası göçmenleri yerleştirilmiştir. Darıca’ya yerleştirilen mübadiller Girit ağırlıklı idi. 15 Aralık 1923’ten 3 Mart 1924 tarihine kadar Girit’in Kandiye, Laşit ve Yerapetra limanlarından yola çıktılar. Manav
Darıca köy - Kütahya_m (Köprüören bucağı) - Kütahya
1928 📖 Darıca
Darıcı mah Düzce - Düzce_m - Düzce
1928 📖 Darıcı
Darıcı köy - Yozgat_m - Yozgat
1907hk 📖 Darıcı
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
■ Köyün bir bölümü Sünnileşmiştir. Mursallı
Darıca mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K 📖 Tariciyan [ Kr toriciyan "kırsallılar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kavaklıdere mah - Mesudiye - Ordu
1980 📖 Darıca
1916h 📖 Eskidir
1522t 📖 İskender?
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Darıcabaşı mah - Mesudiye (Topçam bucağı) - Ordu
1916h 📖 Darıca
■ Sekiz mahalledir: Yukarı Mahalle (asıl Darıcabaşı), Orta Darıca, Karabalçık, Deretam, Irmak Kıyı, Porsuk, Sakartarla, Salih Kırığı. SN
Darıca mz - Harran - Şanlıurfa
1928 📖 Xuvetle
Müslüman Arap yerleşimi
Darıca mah - Akçaabat - Trabzon
1522t 📖 Üstürkiya [ Yun stoúrakia "çakmaktaşı" ]
■ 1530 tarihli, 387 Nolu Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Cilt II 726’ncı sayfada Akçaabad nahiyesinde “Üstürkiyo karyesi” olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ 1952'de Darıca olarak ismi değiştirildi. İlana (Uğurlu) ile birleştirilip belde merkezi yapıldı. 1994'te Karaman köyü bu beldeye dâhil edildi. Halkının bir kısmı 1960'larda İzmit'e hatta oradan Orhaniye köyünün Kışla mahallesine göçmüş, oradan da Yassıbağ'ın Kuloğlu'da oturmuşlardır. Laz diye yanlış şekilde tanınırlardı. Manav
Darıca köy - Bayburt_m - Bayburt
1910h 📖 Danzut
1835a 📖 Tanzut Ulya [ Erm dantsud "armutlu" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Darıca köy - Yusufeli - Artvin
1913hk 📖 Tivasor [ Erm tevatsor դէվացոր "dev deresi" ]
■ 1877-1918 döneminde Osmanlı-Rus sınırında son yerleşim ve Osmanlı sınır karakolu idi. SN
Darıca mz - Yüksekova (Dağlıca bucağı) - Hakkari
1916hb 📖 Serpil [ Kr ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.