Dárdanos/Dardánia adında 1 yerleşim bulundu.
  KepezBurnu mv - Çanakkale_M - Çanakkale
1902hk y: Kefez (burun) [ Yun kábos "burun, kafa, çıkıntı" ]
Y-600: Dárdanos / Dardánia (kent)
■ Homeros'un andığı Dardanos/Dardania kenti Strabon çağında Kepez burnunun 1 km kadar güneyinde boğaza hakim bir mevkide idi. Çanakkale Boğazının Batı dillerindeki adı olan Dardanelles bu kent ve burun adından gelir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km