Beyköyü adında 36 yerleşim bulundu.
sırala 
  İbribey mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1900ht: Beyköy
Y40v, Y535: Ápros çoğ. Áproi
■ İmparator Claudius döneminde Colonia Claudia Aprensis adıyla (yeniden) kuruldu. İbri adı antik addan uyarlanmıştır. İbri Bey adlı biri yoktur. SN
  Bağcılar mah - Menemen - İzmir
1928k: Beyköy
1531m: Bargir [ Tr "beygir" ]
  Beyköy mah - Köşk - Aydın
1928k: Beyköy
  Beyköy mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911ht: Beyköy
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Beyköy mah - Beydağ - İzmir
1660eç: BeğKaryesi
■ Beydağı ilçesine adını veren Bey köyüdür. SN
  Beydağ ilçe - Beydağ (Beydağı bucağı) - İzmir
1946k: Beyköy
1467t, 1891s: Balyanbolu
Y535: Palaiópolis [ Yun "eskişehir" ]
■ Eski adı Yunanca Palaiopolis, Türkçede Balyambolu/Balyanbolu'ya dönüşmüştür, Beydağ yeni verilmiş isim. Nezih Aytaçlar
■ © 15.08.1804 Aydın sancağı dahilinde Balyanbolu nahiyesinin Tasahorya ve tevabii karyesi Ankara mirlivasına has olarak Ankara beytülmal mukataasına merbut olduğundan... deyar heyran
  Beyköy bld - Tefenni - Burdur
1919hb: Beyköy
  Beyköy köy - İhsaniye - Afyon
1928k: Beyköy
  Beyköy mah - Hendek - Sakarya
Çr: Amckuay
1928k: Punabey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Beyköy mah - Sarıcakaya - Eskişehir
1902hk: Beyköy
■ Köy halkı Alevi ve Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Beyköy köy - Emirdağ - Afyon
1928k: Beyköy
  Beyköy bld - Düzce_M - Düzce
1928k: Beyköy
Y200~ba: Émbolos [ Yun ]
  Beyköy mah - Ereğli - Konya
1910ht: Beyköy
  Beyköy mah - Havza - Samsun
1928k: Beyköy
  Beyköy mah - Kavak - Samsun
1928k: Beyköy
  Beyköyü mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917ht: Beyköyü
1530td: Beykendi
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Türkçe 'kend' sözcüğü 20. yy'a dek `köy` anlamındayken, daha sonra `şehir` anlamı verilmiştir. SN
  Beyköy köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870n, 1928k: Sevir
Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Beyköy mah - Tekman - Erzurum
Kr: GundêMîran [ Kürd "beyler köyü" ]
1928k: Beyköy
Kürd (Sipki) yerleşimi
  Beyköy köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Kars çevresine dışarıdan çok sayıda Azeri, Karapapak ve Terekeme getirilip, bunlar için köyler kuruldu. Bu yeni köylerin Kürtçe yada Ermenice isimleri yoktur. Ama, köylerin çoğunluğu büyük oranda Kürtleşmiştir. Qazi
■ Beg Köy olarak geçer. Avşar boyuna mensup torun aşiretinden yaşayanlar bulunmaktadır. tarihçi


Grafik harita göster     haritada ara : km