haritada ara :   km  
Belviran adında 10 yerleşim bulundu.
sırala 
Sarıoğlan mah - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914hk 📖: Sarıoğlan
1706z 📖: Belviran
1928 📖: Belören (idari bölge)
■ Kasabanın eski adı olan Belören/Belviran 1960'lara dek idari birim adı olarak korunmuştur. SN
■ © 03.06.1706 Belviran kazasında ibrahim Seydi Zaviyesi'ne Ali tarfından vukubulan müdahalenin meni hakkında Konya Vali ve kadısına Belviran kadısına hitaben yazılan hükme dair--- © 23.01.1895 Konya'ya gönderilen Ruscuk muhacirleri, Bozkır kazasının Belviran nahiyesi dahilinde semi adlı mahalde iskan edildiklerinden, mezkur karyeye eski adının verilmesi. --- © Gömlek No:9815 Belviran kazası, Kürt karyesi temettuat defteri. --- © 29.07.1851 Belviran kazası Beliki karyesi ahalisinden Abdüllatif'in katili Mehmed'in küreğe konulması. deyar heyran
Belören köy - Küre - Kastamonu
1487c 1928 📖Belviran
Belören mah Bayat - Bayat - Çorum
1928 📖: Belviran
Belören köy - Sinop_m - Sinop
1487c 📖: Belviran
Belören köy - Kadışehri - Yozgat
1928 📖: Belviran
Kürt-Sünni (Rişvan) yerleşimi
Belören mah - Oğuzeli - Gaziantep
1543t 📖: Belviran
Müslüman Arap yerleşimi
Belören köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖: Belviran
Kürt-Sünni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.