Basraf adında 1 yerleşim bulundu.
  Sarmaşık mah - Eğil - Diyarbakır
1908z 📖 Basraf
■ © 23.07.1908 Eğil müteneffizanından Şehabanlı Hacı Mustafa Bey'in iftirası üzerine muhakeme edilmeden tevkif edildiklerinden bahsile adalet talebini havi Basraflı Mehmed Yusuf ve İbkanlı Reşid'in arzuhallerinin tahkiki işarı. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km