Barbarûn adında 1 yerleşim bulundu.
  Ballıöz mah - Defne (Hıdırbey bucağı) - Hatay
1940rg: Barbarlı
1526t, F1935: Barbarûn
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Ana girdinin başına "Kısmen" ibaresi eklenmeli, zira köyde Sünni Türk azınlık da bulunmakta. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km