haritada ara :   km  
Balat adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
Balat mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1525 📖 Balat [ Yun paláti "saray" ]
Y-600 📖 Mílêtos [ AnaD ]
■ Miletos adı eski bir Anadolu dilinden MÖ 2. binyılda Yunancaya aktarılmıştır. MÖ 7. ve 6. yy'larda Akdeniz havzasının en güçlü kent devletlerinden biri idi. ■ Milet ören yeri üzerinde bulunan Balat kasabası 19. yy'da Balat maa Bafi nahiyesi merkezi idi. 20. yy ortalarında arkeolojik sahadan 1 km güneydeki yeni yerine taşındı. SN
■ Miletos adı MÖ 1. binyıl başlarından daha eskidir ve muhtemelen Hitit kaynaklarında geçen Milawanda ile aynı yerdir. Adın kökeni bilinmemekle birlikte, benzer isimli bir yerleşimin Girit'te olması ve Miletos erken tabakalarının buluntuları Girit'le ilişkiye işaret eder. Nezih Aytaçlar
Dursunbey ilçe - Dursunbey - Balıkesir
1911h 📖 Balat [ Yun paláti "saray" ]
Y451 📖 Hadrianeion [ Yun "Hadrianus imp. kenti" ]
1928 📖 Dursunbey (idari bölge)
■ Dursunbey idari birim adı, Balat halen kullanılan kasaba adıdır. Antik Çağ'da Abriettene bölgesinin merkezi olan Hadrianei(on) kentinin çok sayıda sikkesi mevcuttur. SN
■ Dursunbey genel olarak konar-göçer yörük aşiretlerinin iskana geçmesiyle kurulmuş olan yörük köyleri ile tanınır. Konar-göçer Türk aşiretleri'nin izleri bu köylerde görülmektedir.
Balat mah - Nilüfer - Bursa
1890hk 📖 Balat [ Yun palátion "saray" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Balat mah - Fatih - İstanbul
1455c : Balat [ Yun paláti "saray" ]
■ Vlaxernai ve Porphyrogenetos Sarayının (Tekfur Sarayı) Haliç tarafındaki kapısı olduğu için Porta Palati (`saraykapı`) adını almıştır. SN
Balat mah Arıt - Bartın_m (Arıt bucağı) - Bartın
1928 📖 Balat [ Yun paláti ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.