Babaiatik adında 1 yerleşim bulundu.
  Babaeski ilçe - Babaeski - Kırklareli
1901h: Babaiatik [ Tr "eski baba" ]
1665: Babaeskisi
Y961: Bulgaróphygon [ Yun "Bulgar cengi" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 896 yılında Bizans ordusu bu yerde Bulgarlara karşı hezimete uğramıştı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km