Azakpert adında 1 yerleşim bulundu.
  Adaklı ilçe - Adaklı - Bingöl
1928 K: Azakpert
E1900: Asdğapert [ Erm Աստղաբերդ "Astğik Kalesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Muş yakınında olan diğer Asdğapert kalesinin aksine Kiğı Astğapert'in 19. yy öncesi tarihine ilişkin bilgi yoktur. Asdğik (`yıldız`) bir Hıristiyan-öncesi tanrıça adı olup tarihte bu adı taşıyan birkaç kraliçe bulunur. Eprigyan'a göre 20. yy başında 300 hane nüfusun yarısı Ermeni idi; köy yakınında Surp Kevork manastırı vardı. ■ İlçe merkezi daha önce Güngörsün (Hösnek) köyünde idi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km