Avdancık adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Avdancık mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t: Avdancık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Eski ismi: Begli. 1478 tahririnde ''kâfir-viranı var, içinde asmaları var'' diye not düşülmüş. Panayır yeri bu köyün olduğu yerdeydi. 1573 tarihli tahrir defterine göre köyde 20 hâne, 6 mücerred Müslim nüfus kayıtlı idi. 1573 yılında Avdancık köyü, zeamet sahibi Nişancızâde Hüseyin Çelebi’ye âitti. 18. yüzyılda Mekke-i Mükerreme ve Haremeyn için vakfedilmiştir. Manav
  Küre bld - Söğüt - Bilecik
1928: Küre
1521t: Avdancık


Grafik harita göster     haritada ara : km