Asar adında 11 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hisar mah - Burhaniye - Balıkesir
1902hk 📖 Asar
  Hisar mah - Kiraz - İzmir
1916hb 📖 Asar
  Hisareyn mah - Gölcük - Kocaeli
1915h 📖 Asar
1910h 📖 Hisareyn [ Tr "iki hisarlar" ]
1800~ 📖 Kilyos / Kilyoros [ Yun ]
■ Daha evvelinde Kilyos ve/veya Kilyoros olarak zikredilen bu yerde iki ufak kaleden ibâret bir hisar olduğu ve Osmanlı sonrası Ak Hisar dendiği. Manav
  Asar köy - Düzce_M - Düzce
1928 📖 Asar Gürcü
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Sinekkale mv - Alanya - Antalya
1926h 📖 Asar
Y17 📖 Hamaksía [ Yun "kağnı yeri" ]
■ Bizans dönemi sonuna dek meskun yerleşimdir. 'Sinek' adının Türkçe kökenli olması ihtimali düşüktür. SN
  Asar köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖 Asar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Asar köy - Göynücek - Amasya
1926h 📖 Asar
Alevi yerleşimi
  Asar mah - Bafra (Kolay bucağı) - Samsun
1485t 📖 Asar
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Antik çağa ait Asarkale kaya mezarları köyün birkaç km. batısındadır. SN
■ Mübadil köyüdür, sadece köye bağlı Kestane mahallesi Pomak asıllıdır. seyyah
■ Kestane mahallesindeki Pomaklar Kavala veya daha muhtemelen Dramanın Yavor, Çatak, Bukovo, Belen, Leşten, Karaca ve Radiboş köylerinin bir veya birkaçından evvela Keşandaki Altıntaş köyüne iskân edilmiş, nihâyetinde 1927 senesinde buraya nakledilmişlerdir. Manav
  Asar köy - Niksar - Tokat
1916h 📖 Asar
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Asar mah - Arguvan - Malatya
1916h 📖 Asar
Alevi (Türk) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km