Arziti/Arzutu adında 1 yerleşim bulundu.
  Yeşilyayla mah - Yakutiye (Dumlu bucağı) - Erzurum
1916ht, 1928k: Arziti/Arzutu
E490, E1902: Ardzati [ Erm "gümüşlü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre 19. yy sonlarında 10 hane Ermeni, 50 hane Katolik Ermeni ve 20 hane Müslüman nüfusu vardı. Yine Eprigyan'ın aktardığı başka bir kaynağa göre 1880 nüfusu 210 Ermeni ve 130 Türk idi. Köyün yakınında bulunan Surp Lusavoriç manastırı Erzurum bölgesindeki Katoliklerin en önemli ziyaret yeri idi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km