haritada ara :   km  
Arzanênê adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
Yıldızlı köy - Kozluk - Batman
K 📖 Kevnerezan [ Kr "eski Erzen?" ]
1865h 📖 Anuşirvan Kale
A870 K1597 📖 📖 Erzen
E630 📖 Ardzn Արծն
Y17 📖 Arzanênê (idari bölge) [ Yun "Arzen diyarı" ]
■ İlk kez MÖ 73'te Mithridates savaşları münasebetiyle anılan Arzanênê diyarının merkezi olan Arzen/Erzen kenti Ermeni, Süryani ve Arap tarihçilerince sıklıkla anılır. Şerefname'ye göre 16. yy'da hala 12.000 Hıristiyan nüfusu olan önemli bir kasabaydı. Antik kentin surları köyün hemen güneyindeki basık tepe üzerindedir. Ğarzan Nehri ve ilçesi (şimdi Kurtalan) adını bu kentten alır. SN
Kurtalan ib - Kurtalan - Siirt
1869s 📖 Ğarzan
E630 📖 Ağtsn Աղձն
Y150 Y630 📖 📖 Arzanênê [ Yun "Arzan diyarı" ]
As-824 📖 Arzania (neh)
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Asurlular zamanından beri Arzania/Arzanênê adını taşıyan diyar, Yanarsu (Garzan) ırmağı havzasıdır. Bölge adı eski Ermenice kaynaklarda Ağtsn, merkez kent adı Ardzn olarak yazılır. Arapça Arzan adıyla Ortaçağa dek anılan kentin surları Yanartaş köyü yakınında Kozluk ilçe sınırları içinde bulunan Anuşirvan Kalesi adlı yerdedir. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.