Armudova / Emrudabad adında 1 yerleşim bulundu.
  Gömeç ilçe - Gömeç (Armutova bucağı) - Balıkesir
1902hk 📖 Gömec [ Tr "arı kovanı" ]
1902hk 📖 Armudova / Emrudabad (idari bölge)
1876a 📖 Armudeli (idari bölge)
Y43 Y75 📖 📖 Kisthênê (idari bölge) [ ArNog ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Armuteli/Armutova eski nahiyenin, Gömeç ise merkez kasabanın adıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km