Arkaui adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hark mah - Taraklı - Sakarya
1910h 📖 Hark
1487a 📖 Ark
  Akçadağ ilçe - Akçadağ - Malatya
1928 📖 Arga
S1190 📖 Arqa
Y180 Y535 📖 📖 Árka
1764z 📖 Akçadağ (idari bölge)
■ Daha önce Levend köyünde olan Akcadağ kaza merkezi 1876'da Arga'ya taşındı. Árka/Arga adı Roma imp. döneminden beri kaydedilmiştir. SN
■ © 17.07.1764 Fırat Nehri kurbünde Murad Dağı'nda zuhur eden cevher mağaralarının cevherleri bereketli ve imale salih olmağla işletilmesi için lazım gelen sermayenin ve Keban madeni için Gümüşhane'den amele ve pir üstat sevkine ve Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair... deyar heyran
  Arka köy - Borçka - Artvin
1902hb 📖 Araveti
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km