Almacık adında 1 yerleşim bulundu.
  Elmacık köy - Kofçaz - Kırklareli
1877hk 📖 Almacık
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ Bulgar kilisesine tâbi olanlar 1913'de Bulgaristana sürgün edildi. Gacal yerlesimi. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km