haritada ara :   km  
Alaca adında 20 yerleşim bulundu.
sırala 
Slivovo Сливово mahalle - Tryavna - Gabrovo BG
Eski adı: Alacı
■ Koord: 42° 50' 14'' D, 25° 32' 2'' K
Geredeli mahalle - Derince - Kocaeli
1915h 📖 : Alaca
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Şimdi Manav yerleşimi
■ Koord: 40° 52' 59'' D, 29° 55' 10'' K
Alaca köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 : Karazağana
■ Koord: 41° 57' 23'' D, 33° 37' 6'' K
Bahçesaray mahalle - Aksaray Merkez - Aksaray
Eski adı: Hamidiye
2009 2009: Alaca (bld)
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ 2009 yılına kadar belde olan Alaca Aksaray'a Bahçesaray ve Kırımlı adlı iki mahalle halinde bağlandı. Mahallelerin adının da belli ettiği gibi, 20. yüzyılın başında Kırım Tatarı yerleşimidir lakin bugünkü durumu meçhul. xyz
■ Koord: 38° 17' 22'' D, 33° 58' 55'' K
Salarıalaca köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖 : Alaca
■ Koord: 38° 49' 18'' D, 34° 5' 37'' K
Alaca ilçe - Alaca - Çorum
1842 📖 : Hüseyinabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Seyid Battal Gazi’nin babası Hüseyin Gazi’nin türbesi kabul edilen Şammaspur Tekkesi önemli bir Bektaşi ziyaretidir. Eski bir manastır üzerine inşa edildiği anlaşılıyor. Kasaba 1919-1932 yılları arasında Hüseyinabad kazası merkezi idi. SN
■ Keban madenine merbut kömürkeş ahaliden Devekargınlı Aşireti Sadullah Paşa'nın Diyarbakır Müşirliği zamanında vatanlarını terkederek bir kısmı Maraş civarında Üçkuyu mevkiine ve bir kısmı da Sivas'a tabi Hüseyinabad kazasında sakin olmalarıyla ... (Hicri 1258) deyar heyran
■ Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi'nde Ebû Said Bahadır Han'ın vefat tarihinde (1335) Amasya ve civarında meskun Türk beylerini anlatırken, Çorum üzerinde rekabet eden iki beyden bahseder, ve bu beylerden Develühisârı’nda ikâmet iden Hüsâmeddin Timur Bey'in oğlu Hüseyin Bey'in çiftliği 1912 yılına dek Hüseyinabad olarak bilinen Alacadır. H. Ongan Arslan
■ Koord: 40° 10' 5'' D, 34° 50' 33'' K
Alaca köy - Yıldızeli - Sivas
1928 📖 : Yavaşak
■ Koord: 39° 57' 0'' D, 36° 36' 0'' K
Alaca mahalle - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 : Alacakilise
Türkmen yerleşimi
■ Koord: 36° 59' 21'' D, 36° 49' 55'' K
Ortaköy köy - Yağlıdere - Giresun
1960 📖 : Alaca
1515t 1916h 📖 📖 : Akçakilise Kızıllar
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 46' 6'' D, 38° 40' 40'' K
Alaca köy - Elazığ Merkez (Poyraz bucağı) - Elazığ
1925h 📖 : Alaca
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 45' 16'' D, 39° 3' 45'' K
Alaca mezra - Siverek (Çaylarbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1977rh : Halebi
■ Koord: 37° 44' 13'' D, 39° 7' 27'' K
Alaca köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a 📖 : Menge [ Ermenice manug/manga "yavru (özellikle bebek İsa) " ]
■ Manug, Manga veya Mangud adları genellikle kerametli kabul edilen bebek İsa (veya Meryem ile küçük İsa) tasvirinin bulunduğu kiliselere verilir. SN
■ Koord: 40° 26' 35'' D, 40° 0' 7'' K
Alaca mahalle - Ceylanpınar - Şanlıurfa
1977rh : Sabuni [ Arapça ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 2' 27'' D, 40° 9' 23'' K
Alaca mahalle - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1522t 📖 : Alaca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Aziziye ilçesinin Alaca ve Tebrizcik köylerinin halkı Kasr-ı Şirin Antlaşmasıʼndan (1639) sonra Tebrizʼden getirilen Sünni Türklerdir... İbrahim Ahıskalı
■ 1522 kaydında: Alaca k., Erzurum-ābād n.: 870 zdm
■ Koord: 39° 56' 40'' D, 40° 57' 42'' K
Alaca mahalle - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 : Nederani Kulb [ Kürtçe nedaran "yoksullar" ]
1916h 📖 : Kulb
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kulp ilçesine adını veren eski Kulp bu köyün yukarı kısmındadır. İlçe merkezi daha sonra şimdi bulunduğu Pasur köyüne taşındı. SN
■ Koord: 38° 36' 33'' D, 41° 10' 37'' K
Alaca köy - Beşiri - Batman
1941ha 📖 : Derhamzo [ Kürtçe dêra Hamzo "Hamza manastırı" ]
■ Koord: 37° 45' 43'' D, 41° 28' 51'' K
Alaca mahalle - Hınıs - Erzurum
1928 📖 : Kızılan [ Kürtçe/Türkçe "Kızıllar" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 23' 30'' D, 41° 36' 29'' K
Alaca köy - Borçka - Artvin
1911rh : Şuaxev
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Koord: 41° 20' 54'' D, 41° 44' 34'' K
Alaca mahalle - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b 📖 : Alaca
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 50' 18'' D, 41° 53' 44'' K
Alaca köy - Başgedikler - Kars
E1880 📖 : Alaca
E1207 : Arçoaric [ Ermenice "ayı ariç (?)" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Ortaçağ’dan kalma anıtsal kilisesi 1844’e dek sağlam idi. Eprigyan 19. yy sonunda yarı yıkık halde olduğunu aktarır. ■ Köyün arkasındaki dağın adı olan Alaca, şüphesiz Ermenice Arço adından uyarlanmıştır. Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar’ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Koord: 40° 29' 16'' D, 43° 29' 59'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.