Akrag adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gözlüçayır köy - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Ekrek
E1878: Akrag [ Erm "papaz çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 40 ila 50 Ermeni ve daha fazla Alevi nüfusu ile Surp Hagop kilisesi vardı. Köyün Kürt lideri Diyab Ağa'nın 1915 olayları ve sonrasında Ermeni aileleri koruması ünlüdür. SN
  Yanıktaş mah - Narman - Erzurum
1928k: Ekrek
E1902: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ 1880'lerde 60 hane Ermeni nüfusu ve Ermeni okulu vardı. SN
  Sındıran mah - Şenkaya - Erzurum
1928k: Ekrek
R1889: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akdere mah Bağcılar - Bahçesaray - Van
1928k: Akrag [ Erm akrag "çiftlik" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km