Akpınar adında 88 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sarayakpınar köy - Edirne_M (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1877hk: Akpınar
1946: Sırpsındığı (idari bölge)
■ Bir dönem Sırpsındığı bucak merkezi idi. SN
  Akpınar köy - Bayramiç - Çanakkale
1928: Akpınar
Eski adı: Zeytinoba
  Akpınar köy - Vize - Kırklareli
1901h: Akpınar
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Akpınar köy - Çavdarhisar - Kütahya
Eski adı: -
  Akpınar mah - İzmit - Kocaeli
1890hk: Akpınar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Akpınar köy - Bozüyük - Bilecik
Ç: Ademey
1928: Akpınar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  KümbetAkpınar mah - İnönü - Eskişehir
1921h: Akpınar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ © 18.02.1896 İnönü nahiyesi Kümbet karyesi ahalisine yemeklik ve tohumluk ihtiyaçlarını karşılamak üzere mahalli Ziraat Bankası şubesinden akçe ikraz olunması... deyar heyran
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akpınar köy - Kütahya_M (Sabuncu bucağı) - Kütahya
1946: Yeni Susuz
1928: Akpınar
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Akpınar adı iade edildi. SN
  Akpınar mah - Odunpazarı - Eskişehir
1928: Akpınar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Thastokuey adı Çerkesya'da çıktıkları köyün ismidir. cakomen
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akpınar köy - Eğirdir - Isparta
1928: Akpınar
■ Antik Prostanna yerleşiminin kalıntıları köyün 1,5 km batısında dağ eteğindedir. SN
  Akpınar köy - Bayat - Afyon
1928: Akpınar
  Akpınar köy - Cumayeri - Düzce
Eski adı: Yenitepe
  Akpınar köy - Düzce_M - Düzce
■ 20. yy başında Roman yerleşimi.
  Akpınar köy - Karaman_M - Karaman
1928: Dağa
1914hk: Dağ Köyü
  Akpınar köy - Ayrancı - Karaman
■ 1968'de Çat Köyünden ayrılan bir grup tarafından kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
  Akpınar köy - Ortaköy - Aksaray
1926h: Aflak
■ Köy 17. yüzyıl'da Türkmenler tarafından kurulmuştur. Günümüzde köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akpınar köy - Sungurlu - Çorum
1928: Akpınar
Alevi yerleşimi
  Akpınar köy - Alaca - Çorum
1928: Akpınar
Alevi yerleşimi
■ Hüseyinabad kazası, Kavilli aşiretinin Akpınar karyesi ahalisinin emlak, arazi ve temettuatlarını mübeyyin defter. (Gm.n:13742) deyar heyran
  Akpınar köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1925h: Akpınar
Eski adı: Üskü
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
■ Türk Yerleşimi Türk
  Akpınar mah - Tufanbeyli - Adana
Ç: Loukit
1928: Akpınar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Akpınar mah - Pınarbaşı - Kayseri
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Akpınar köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Akpınar
Alevi yerleşimi
  Akpınar mah - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
1918h: Akpınar
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Reyhanlı aşiretinin Sarıcalı kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Akpınar mah - Akkuş - Ordu
1968: Kuzköy
  Akpınar köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk: Akpınar
Alevi yerleşimi
■ Alevi Kürt ve Sünni Türk karışık yerleşim. Köyün ilk yerleşenleri Türkmen ve Sünnidir. Köye daha sonra çalışmak için gelen rençberler Kürt ve Alevidir. Köyü kuran aile Malkoç ailesidir ve bunlar Sünni Türk'tur. Mert Çakmak
  Akpınar köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928: Akpınar
■ Crimean Turkish (Tatar) and Qarapapaq (Karapapak) Turkish. Harp sonrasında Kırım' dan Şarkışla'nın Ahmetli köyüne gelen bazı Kırım Tatarları'nın bir bölümü Akpınar Köyü'nü kurmuşlardır. Daha sonra Karapapaklar yerleşmiştir. Türk22
  Akpınar mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t: Akpınar
Kürd yerleşimi
■ Türk köyüdür. 7 Haziran 2015 seçim sonuçları: MHP 33, HDP 7, SAADET 2, CHP 33, AKP 73, DP 2 metonio
  Akpınar köy - Sivas_M (Celâlli bucağı) - Sivas
1928: Akpınar
Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Akpınar köy - Besni - Adıyaman
1919h: Çalğan
Kürd (Reşvan) yerleşimi
  Akpınar mz - Hekimhan - Malatya
1916h: Akpınar
Alevi yerleşimi
  Akpınar mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h: Akpınar
Kürd (Reşi) yerleşimi
■ Eski ve Yeni Akpınar olmak üzere iki mahalledir. SN
  Akpınar köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1928: Ağpınar [ Tr ]
■ Eskiden belde yani kasaba statüsünde bulunan Akpınar, zaman içinde nüfusun kent merkezine göç etmesi ile belediyeliği kaldırılarak, köy statüsüne düşmüştür. Köy halkı Türkmen'dir. Berk Ulusoy
  Esendere köy - Kahta - Adıyaman
1960: Akpınar
1560t: Kilisik [ Kürd "kilisecik" ]
Kürd yerleşimi
■ 1960'ta Akpınar, 2006 yılında Esendere adı verildi. SN
  Akpınar x - Kahta - Adıyaman
1919h: Çerçiyan
Kürd (Reşvan) yerleşimi
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Akpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928: Enderi
1643a: Andéri [ Erm ]
  Akpınar mah - Karaköprü (Akziyaret bucağı) - Şanlıurfa
1928: Akpınar
Alevi yerleşimi
■ Urfa il genelindeki üç Alevi-Türkmen yerleşiminden biridir. metonio
  Akpınar mz - Kahta - Adıyaman
1919h: Akpınar
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Akpınar köy - Hozat - Tunceli
1925h: Akpınar
■ Çotla / Akçakaradağ Coğrafi yapısı itibariyle Bingöl'de çok sayıda yayla mevcuttur. Bu yaylalar,zengin otlaklar ve bitkilerle kaplı bulunmaktadır. 2500-3000 m'yi bulan yaylalar soğuk su ve temiz hava deposu konumundadırlar. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Anadolu'nun meşhur yaylalarını belirtikten sonra, yaylalar arasında en seçme ve gönül alıcı olarak Bingöl yaylalarını gösterir. Ünlü Gezgin, Bingöl yaylalarının bir çok berekete sahip olduğunu da eserinde belirtmiştir. Tarihi 1550 Çabakçur Livasından bir anlıntı Bilindiği gibi bazı aşiretler veya konar-göçer olarak yaşayan göçebeler yılda iki kez yer değiştirirlerdi. Baharın girmesiyle hayvanlarıyla birlikte kışı geçirdikleri bölgelerden ayrılır, geniş meraların bulunduğu; hayvanları için daha uygun olan yüksek bölgelere yani yaylalara bir başka ifade ile yaylaklara çıkarlardı. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte buraları terk eder, kışı geçirecekleri kışlaklara dönerlerdi. Osmanlı arazi hukukun- da özel bir yeri bulunan bu yaylak ve kışlaklardan bazılarının adı tahrir defterinde yer almıştır. Günümüzde bu yaylaklardan en iyi bilineni Tabs/ tavz, Karaçadağ ve Çotla yaylağıdır. Çapakçur kanunnamesinde yaylaklarla ilgili bilgi bulunmasa da defterin yaylakların geçtiği kısımda: “Mezkur yaylak-ı Tabs’da (Tavz) adet-i kadime üzre her sürü koyundan bir koyun ve her haneden bir nugi yağ ve mezkur Kuruca Dağ yaylağında her sürüden seman? bir kuzu alınır ve Çotla yaylağında her obadan iki kuzu ve kışlak mevzi’inde bahar zamanında döl döken sürüden bir koyun alınır” Çotla yöresinin adı ile ilgili 1941-1942 yılına ait bir harita ise COTELE AKCAKARA geçer. Çotla yöresi çoğrafi olarak dağlık ve engebelidir.Yılın her mevsiminde "Kar" vardır.Her yıl tekrarlanan Festivaller düzenlenmektedir. Ve bir çok şehirden yerli turist ağırlamaktır. Çotla yöresi yûksek ve dağlık olduğundan dolayı bir çok vadi,boyun, sırt,uçurum, burun geçit, ve Irmakların çok olduğu var olmakta ve çoğrafi şekillerin olduğu biliniyor. Yılın her mevsiminin de "kar" olduğunu belirmiştik ve bundan anlaşılan bölgede "Su" yönünden zengin bir yöre olduğu ve bu dağ boyunlarından akan sular dağların engebeli olmasından dolayı zikzaklar çizerek yol alıp akmaktadır. Bölgede ki akarsuların adları Layi Muradun,Layi Consur gibi ırmak adların var olması ve yörede bir çok akarsunun zikzak çizerek akması Çotla kelimesine ayna tutuyor. Bu tahlillerden yola çıkarak Çotla adının bir Irmakın adı olduğu anlaşılıyor. Çot (eğri/yamuk) ve La (Irmak ) kelimelerinin birleşimidir.Zamanla bu Irmak adı bölge adı oldu. Burak
  Akpınar köy - Sivrice - Elazığ
1925h: Harbeto
■ Şimdiki Sivrice kasabası buraya bağlı sahil mevkii iken Cumhuriyet döneminde iskan edildi. SN
  Akpınar mah - Çermik - Diyarbakır
1928: Zübeydik [ Kürd "Zübeyit'çik (öz.)" ]
Zaza yerleşimi
  Akpınar mah Akpınar - Akçaabat - Trabzon
1522t y: Ğazoyisa / Ğozoyisa [ Yun ]
■ Merkez olan Camiyanı (Gozoysa) mahallesine Yeşilce (Samara), Konaklı (Şilara), Bahçecik (Iskaniye), Fettahlı mahalleleri bağlıdır. 1993'te kurulan Akpınar belediyesi daha sonra lağvedildi. SN
  Akpınar köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928: Akpınar
1902hb: Akbunar | Kanispi [ Kürd kanisipî "akpınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Aşağıakpınar köy - Bingöl_M - Bingöl
Z: Wuiswu [ Zaza "Yusuf" ]
Zaza yerleşimi
  Akpınar köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a: Akpınar
1583t y: Kalamoz [ Yun kálamos "kamışlık" ]
  Akpınar mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642b: Ağpınar [ Tr ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 2 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. Kayıtta "Ağapınar" olarak geçer. metonio
  Akpınar köy - Borçka - Artvin
1968: Sülüklü
1902hb: Arhva [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Akpınar köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Akpınar köyünün çoğunluğu Kürt Redkan aşiretidir. Mar(d)astan
  Akpınar köy - Yüksekova (Esendere bucağı) - Hakkari
K: Soriyan
1916hb: Suriyan [ Kürd "Süryaniler? kızıllar?" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km