Aftonya adında 1 yerleşim bulundu.
  Asmalı mah - Marmara - Balıkesir
1911h 📖 Aftonya [ Yun afthóni "bereketli" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Nüfusu kısmen Pomak ve çoğunlukla Sürmene göçmenidir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km