Adrianoí adında 1 yerleşim bulundu.
  Orhaneli ilçe - Orhaneli - Bursa
1911h 📖 Beyce
1890hk 📖 Adranos / Atranos
1468 📖 Edrenos [ Yun akk. Adrianás ]
Y535 📖 Adrianoí [ AnaD ]
■ Roma imparatoru Hadrianus'a (117-138) atfedilen çok sayıda kentten biridir. İlçeye tarihi adını veren Adranos Kalesi kasabanın kuzeybatısındaki dağdadır. Kasaba adı Osmanlı kayıtlarında Beyce olarak geçer. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km