Ağrı adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ağrı il - Aa - Ağrı
1946k: Ağrı
1928k: Karaköse
1891d: Karakilise
1850: Şorbulak [ Tr "tuzlupınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Karakilise köyü 1860 yılı dolayında Pakrevand (Üçkilise) piskoposu Hovhannes önderliğinde Bitlisli bir grup Ermeni tarafından, karayolu üzerinde kiliseye vakfedilmiş bir mülkte 10-15 dükkan olarak kuruldu. Daha önce bu yere Şorbulak (Türkçe `tuzlupınar`) adı verildiği söylenir. 1877-78 Rus harbinden sonra Türk ve Karapapak muhacirler iskân edildi. 1890 civarında askeri garnizon kuruldu. Milli Mücadele esnasında 1919 yılında adı Kazım Karabekir'in önerisiyle Karaköse olarak değiştirildi. ■ Merkezi Ağrı dağı gölgesindeki Bayezid (Doğubeyazıt) kasabası olan Bayezid vilayetine 1927'de Ağrı Vilayeti adı verildi. Ertesi sene il merkezi Karaköse kasabasına nakledildi. ■ Ağrı Dağının adı, dağın kuzey yamacında 2300 m rakımda bulunan ve 1840'ta bir heyelanda yok olan Ağori köyünden gelir. Iğdır-Aralık-Yenidoğan maddesine bakınız. SN
■ © 13.08.1891 Rusya'dan Karakilise'ye hicret etmiş Hemedanlı, Şeykanlı ve Zeylanlı Aşiretlerinin iskanları için ... deyar heyran
■ Çoğunlukla Kürtler ve azınlık olarak Türkler (Karapapak) yaşamaktadır. Türk
  Ağrı dağ - ---
Kr: Agirî
■ Ermenicede dağın en eski adı olan (ve halen kullanılan) adı Masis, tamlayan hali Maseats, muhtemelen Eski Farsça `en büyük` anlamına gelen <> ( = Yun mégistos) sıfatından alınmıştır. Urartu ülkesine Kutsal Kitap'ta verilen İbranice ve Yunanca Ararat adı, 18. yy'dan önceki bir tarihte bu dağın adı olarak benimsenir. Ağri/Ağirî adı, dağ üstünde antik çağdan beri kaydedilmiş olup 1840 yılında bir heyelanda ortadan kalkan Akori/Axori kentinden alınmıştır. Anlamı belirsizdir. Kürtçe <> (`ateş`) ile birleştirilmesi halk etimolojisidir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km