Ağaçlı adında 19 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ağaçlı mah - Söke - Aydın
1928k: Tırha
1890hk: Tırhalı
  Bitez mah - Bodrum - Muğla
1960k: Ağaçlı
1525p: Bitez
1660eç: Vitez
Y17: Pédasa [ Luw *padassa "dipköy?" ]
■ Geç Ortaçağa ait Rumca bir portulanda Pittazi yazılmıştır. (Delatte, Port. 248) SN
■ Strabon (1. yy) Troya savaşında Anadolu'lu halklarla birlikte savaşmış olan Leleglerin, savaş sonrasında yurtlarını terk ederek Karya bölgesine geldikleri ve Pedasa kentini kurdukları rivayet eder. EDA
  Ağaçlı köy - Ayancık - Sinop
1925ht: Konsa [ Yun ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Ağaçlı mah - Ceyhan (Sağkaya bucağı) - Adana
Eski adı: ÇeçenAnavarza
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ağaçlı köy - Gürün - Sivas
1914hk: Mahgânlı
Türkmen yerleşimi
■ Halkının Maraş ili Pazarcık ilçesi Mahgen bölgesinden geldiklerine ilişkin bilgi doğrulanamadı. Sünni Türkmen köyüdür. SN
  Ağaçlı köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Şevkan
E1912: Şafkan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Direjan) yerleşimi
  Ağaçlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928k: Kancıma
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Ağaçlı mah Balaban - Hayrat - Trabzon
1515t, 1928k: AlanoMakod [ Yun ]
  Ağaçlı mah - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
Kr: Cixsê [ Kürd "kireçli" ]
1865h, 1928k: Ciks/Ciksi
■ Daha önce Ermeni yerleşimi iken bilinmeyen bir tarihte (belki 19. yy'dan önce) Musul'lu Şeyh Şeref ve oğulları tarafından ele geçirildiği rivayet edilir. SN
  Ağaçlı mah - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
1928k: Kami
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Van'dan göç edip köye yerleşmişlerdir. Türk
  Ağaçlı mz - Hizan - Bitlis
E1878: Xaçukan
E1912: Xaçukents [ Erm "Haço'lar" ]
  Ağaçlı mz - Yüksekova - Hakkari
Kr: Alyava
1916hb: Aliawa [ Kürd "Ali düzü" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km