Ağırköy adında 1 yerleşim bulundu.
  Büyükmahalle mah Tonya - Tonya - Trabzon
Eski adı: Kakoliya [ Yun ]
1876s 📖 Ağırköy
■ Mahallede 7 sülale vardır. Bunlardan altısı Türk (ikisi Kürtün, biri Torul, biri Erzurum, biri Şalpazarı'dan gelme), biri Rum kökenlidir. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km