(Umraniye) adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Değirmendere köy - Afyon_M (Çobanlar bucağı) - Afyon
1928k: Umraniye
■ © »»» 27.01.1904 Karahisar-ı Sahip Sancağı'nın Çobanlar karyesi civarında iskan edilen otuzsekiz hane Ahıska ve Cuma muhacirlerinin oluşturduğu köye Ümraniye adının verildiği. deyar heyran
  Gülçayır mah - Sivrihisar - Eskişehir
1928k: Umraniye
1914hk: Burhanlar
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Sivrihisar kazasında kurulan dört Rumeli muhaciri yerleşimi 23.01.1894 tarihli yazıyla Hamidiye, Umraniye, İcadiye ve Burhaneddin olarak adlandırılmıştır. SN
■ © »»» 23.01.1894 Sivrihisar kazasında iskan olunan muhacirin karyelerinden birinin isminin hilafet penahiye izafetle Hamidiye, diğerlerinin ise Ümraniye ve İcadiye ve Burhaneddin olarak isimlendirilmesi.(Ankara 2) deyar heyran
■ Köy halkı Bulgaristan Muhaciri Türkler ile Manav Türkmenler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dörtyol ilçe - Dörtyol - Hatay
1910: (Umraniye)
E1900: ÇorkMarzman [ Erm "dört menzil" ]
1530td, 1909: Çokmerzimen
1911hk: Dörtyol (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1909'da Dörtyol adıyla kaza oldu. Kaza merkezi olan Çokmerzimen köyüne 1910'da Umraniye adı verildi ise de bu ad uzun ömürlü olmamıştır. ■ Dörtyol, Ermenice Çorkmarzman/Çokmerzimen adının tercümesidir. SN
  İmranlı ilçe - İmranlı - Sivas
1928k: Ümraniye [ Tr umrâniye "bayındır yer" ]
1900: Hamidabad [ Tr "Abdülhamid eseri" ]
■ © »»» 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen Kürdlerden meskûn olunduğuna ve hükûmetten iftirak etmeleri için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarına dair. deyar heyran
■ İmranlı ilçe merkezine kayıtlı nüfusun ezici çoğunluğu 93 Harbi sonrasında buraya yerleştirilen Erzurum-Kars muhaciri Sünni Türklerdir. Geri kalan azınlık nüfus ise Koçgiri aşiretindendir. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km