(Basileion) Romaîon adında 1 yerleşim bulundu.
  Rumeli - ---
1484 📖 Rum İli [ Tr "Rum (Roma imp.) ülkesi" ]
Lt1204 📖 Romania
A870 📖 (Saltanatu) Rûm
Y 📖 (Basileion) Romaîon
Lt 📖 (Imperium) Romanum
■ Roma imparatorluğunun adı erken Ortaçağlardan sonra Yunan (Rum) dilinin egemen olduğu Doğu Roma ülkesini belirtir. Arap ve Fars kullanımında 'Rûm', Fırat'ın batısındaki ülkenin adıdır. Osmanlı kullanımında 'Rûm' Sivas ilinin veya genel olarak Anadolu'nun, 'Rum İli' ise Marmara Denizinin batısındaki eski Bizans topraklarının adıdır. 1360-1370 dolayında Lala Şahin Paşa'nın Rumeli Beylerbeyliği'ne atanmasıyla bu deyimin resmiyet kazandığı anlatılır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km