Şeyhmus adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Musaşeyh mah - Bünyan - Kayseri
1928 📖 Şeyxmusa
  Karakaya mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Şeyhmus
Kürt (Sünni) (Cilkî) yerleşimi
■ CELİKAN AŞİRETİ Reşi aşiretine bağlı bir kabiledir. Ciliki, Cellıki, Calıki isimleri ile tanınır. Geç dönemde aşiret statüsüne kavuşmuştur. Çelikhan ilçesinin onların adını taşıdığı kabul edilmektedir. Günümüzde büyük kısmı Gaziantep Islahiye ilçesi civarında yaşamaktadır. Bunların Barak Türkmenleri ile Reşiler arasında çıkan savaştan sonra 1690’larda Islahiye’ye göç edildikleri tahmin edilmektedir. Reşiler tarihte en çok zulme uğramış aşiretlerden biridir. Dunai aşiretinin bir kabilesidirler. Asıl memleketleri Şengal Dağları’dır. Daha sonra Yezidi iken Müslüman olmuş ve Dasini, Davudi gibi aşiretlerin zulmünden önce Hasankeyf’e gelmişler daha sonra Eyyubilerde öncü asker görevi üstlenmişlerdir. Eyyübilerin dağılması ile beraber onlar da Anadolu’ya ve çeşitli yerlere göç etmişlerdir. Eyyübi Meliklerinden Melik Zahir’in Birecik kaymakamlığı döneminde çoğunlukla Birecik ve Barak ovasına yerleşmişlerdir. Günümüzde Halfeti, Bozova, Birecik, Nizip, Islahiye, Suruç gibi yerlerde bir çok Reşi aşiretine mensup kabile bulunmaktadır. Cılıkilerde bu kabilelerden biridir. Reşiler akrabalık bağları yönünden parçalanmaya uygun bir aşiret olarak bilinir. Kabileler birbirlerini diğer aşiretler gibi desteklemezler. Aralarında kan bağı olsa bile her bir kabile reisi kendi başına buyruk davranır. Bu ahlaktan dolayı hiçbir aşiret karşısında savaşlarda tutunamamış devamlı yenilen taraf olmuşlardır. Diğer aşiretler yüzlerce kabilesi ile bir arada yaşarken Reşilerin her bir kabilesi kendi başına müstakil bir aşiret gibi davranmayı benimsemiştir. Bu günümüzde bile hala bu şekilde devam etmektedir. Bu aşirette sözlü kültür de çok zayıftır. Aşiret yaşlıları soy şecerelerine asla önem vermemişlerdir. Dolayısıyla soyunu kaybeden birçok kabilesi bulunmaktadır. Görüştüğüm birçok Reşi ihtiyarı bana 5 atasını sayamamış nereden geldiğini bile anlatacak derecede kayıtsız davranmıştır. Sadece Reşi olduğu haricinde bir bilgiye sahip olmadığını ileri sürmüştür. Aşiretin Türkiye, Suriye, Irak, İran dahil bir çok devlette kabileleri bulunmaktadır. Kimi yerlerde Reşıki kimi yerlerde Reşvan kimi yerlerde Rişiki, Reşoyan, Reşan olarak isimlendirilmektedirler. Celliki isminin nereden geldiği konusunda bir bilgi olmamasına rağmen bu ismin Şengal bölgesinde ve İsfahan şehri yakınlarında bir kasaba ismi olduğu bilinmektedir (281) Nitekim Reşilerin de tarihte bu bölgeye yakın dağlarda oturduğu bilinir. Sam’ani kitabında Ebul Fadl Abbas Bin Velid El Cullıki’nin bu şehirden olduğunu ve büyük bir hadis âlimi olduğunu söyler. Hakan
  Şeyhmusa köy - Bulancak - Giresun
1902hk 📖 Şeyhmusa
■ 1928 Dahiliye Vekâleti listesinde Şeyhmusa ve Şeyhmusa-Ermeni olmak üzere iki mahalledir. SN
  Burçaklı mah Pazaryolu - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Şeyh Mus [ Tr "şeyh Musa" ]
1910h 📖 Şeyh Mansur


Grafik harita göster     haritada ara : km