Şaxpaz adında 1 yerleşim bulundu.
  Şahpaz mah - Çorlu - Tekirdağ
1890hk 📖 Şaxpaz [ Tr "şahin" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km