İsterna adında 1 yerleşim bulundu.
  Tepeköy mah - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1795h 📖 Sterna [ Yun stérna "sarnıç" ]
1519t 📖 İsterna
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km