İne adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  İne mah - Kazan - Ankara
1915h 📖 İne
  İnhas köy - İmranlı - Sivas
1968 📖 Hasköyini
1916h 📖 İn
■ Hasköy köyüne bağlı İn mezrası. SN
  İnköy köy - Hozat - Tunceli
1925h 📖 İn
E1878 📖 İnn [ Erm "dokuz" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Rivayete göre köyün adı Ermenice İnı Yegeğetsiner (dokuzkilise) adından türemiştir. Köyde ve yanından geçen aynı isimli büyük vadide `dokuz kiliseler` olduğundan söz edilir. (Hovsep Hayreni) SN


Grafik harita göster     haritada ara : km