İmranlı adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  İmrenli mah - Şile - İstanbul
1902hk: İmranlı
■ Türkçe yer adlarında İmren/İmran sözcüğü genellikle a) umran (bayındırlık, yapılanma) veya b) emiran (beyler) anlamını taşır. SN
  İmranlı ilçe - İmranlı - Sivas
1928k: Ümraniye [ Tr umrâniye "bayındır yer" ]
1900: Hamidabad [ Tr "Abdülhamid eseri" ]
■ © »»» 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen Kürdlerden meskûn olunduğuna ve hükûmetten iftirak etmeleri için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarına dair. deyar heyran
■ İmranlı ilçe merkezine kayıtlı nüfusun ezici çoğunluğu 93 Harbi sonrasında buraya yerleştirilen Erzurum-Kars muhaciri Sünni Türklerdir. Geri kalan azınlık nüfus ise Koçgiri aşiretindendir. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km