İônia adında 1 yerleşim bulundu.Haritada yeri belli olmayanlar.
  İyonya - ---
Y-450: İônia [ Yun "İôn (göçerler?) ülkesi" ]
■ Ege kıyısında kuzeyde Foça'dan güneyde Didim'e kadarki sahil şeridinin adıdır. Helenlerin İôn boyu rivayete göre MÖ 1000 dolayında bu bölgeye göçerek 12 koloni kurdular. Eski Farsçadan Arapça ve Türkçeye geçen Yonân adı `İyonlar` anlamına gelir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km