haritada ara :   km  
Ğarzan adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
Yanarsu neh - Kurtalan - Siirt
1500~ 📖 Ğarzan
E630 📖 Kağirt
Yanarsu köy - Kurtalan (Yanarsu bucağı) - Siirt
1865h 1928 📖 📖 Zok [ Kr zox? "hisse, parsel" ]
1869s 📖 Ğarzan (idari bölge)
■ Garzan (şimdiki Kurtalan) kazasının eski merkezidir. Ğarzan nehrinin ve Ğarzan idari biriminin adı, bu köyün batısında, Batman ili sınırları içinde kalan ve bazı kaynaklarda Anuşirvan Kalesi olarak anılan antik Erzen kentidir. Batman-Kozluk Yıldızlı köyüne bakınız. SN
Kurtalan ib - Kurtalan - Siirt
1869s 📖 Ğarzan
E630 📖 Ağtsn Աղձն
Y150 Y630 📖 📖 Arzanênê [ Yun "Arzan diyarı" ]
As-824 📖 Arzania (neh)
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Asurlular zamanından beri Arzania/Arzanênê adını taşıyan diyar, Yanarsu (Garzan) ırmağı havzasıdır. Bölge adı eski Ermenice kaynaklarda Ağtsn, merkez kent adı Ardzn olarak yazılır. Arapça Arzan adıyla Ortaçağa dek anılan kentin surları Yanartaş köyü yakınında Kozluk ilçe sınırları içinde bulunan Anuşirvan Kalesi adlı yerdedir. SN
Kurtalan ilçe - Kurtalan - Siirt
1928 📖 Mısriç
1869s 📖 Kürdilan (idari bölge) [ Kr "aş." ]
1847z 📖 Ğarzan (idari bölge)
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1869 Salnamesinde Garzan kaza, Kürdilan bu kaza içinde 10 köylük bir nahiye idi. (Şerefname'ye göre Kürdilan, Şikaki Kürtlerinin 12 oymağından biridir.) Garzan ilçe merkezi tespit edemediğimiz bir tarihte Mısriç köyüne taşındı; 1940'lı yıllarda ilçeye Kurtalan adı verildi. SN
■ © 28.12.1847 Diyarbakır eyaleti dahilinde kain Garzan kazasına tabi Cebel-i Sasun tabir ettikleri dağda vaki Hazo, Harami, Muş, Temoki, Biriniş, Belki, Sasun ve Gavar nahiyeleri ahalisi seksen yüz seneden beri vergi vermediklerinden. deyar heyran
■ Önemli miktarda Arap azınlık dışında ilçe merkezinin çoğunluğu Kürt kökenlidir. (metonio) SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.