Örencik adında 60 yerleşim bulundu.
sırala 
  Örencik mah - Karacabey - Bursa
1928k: Örencik
Rumeli göçmeni yerleşimi
  Örencik mah - Çatalca - İstanbul
1928k: Tarfa [ Tr Tahirfakı? "Tahir hoca" ]
1909hb: Tafla
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Örencik köy - Altınova - Yalova
Eski adı: -
  Örencik köy - Göynük - Bolu
1928k: Örencik
  Örencik köy - Mudurnu - Bolu
1907hk: Örencik
  Örencik köy - Bolu_M - Bolu
1928k: Örencik
  Örencik köy - Gerede - Bolu
1928k: Virancık
  Örencik köy - Kargı - Çorum
1919hb: Örencik
  Örencik köy - Kadışehri - Yozgat
1928k: Virancık
1907hk: Örencik
■ Roma dönemi yol rehberlerinde anılan Sermusa/Seramisa adlı menzil burası olsa gerekir. SN
  Örencik mah - Bafra - Samsun
1485c, 1928k: Virancık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Örencik köy - Bahçe - Osmaniye
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Örencik köy - Kangal (Kavak bucağı) - Sivas
1928k: Abdaloğlu [ Tr abdal "aş." ]
■ Türkmen / Türk yerleşimi ( köyüdür ) Türk22
  Örencik köy - Hafik (Celâlli bucağı) - Sivas
1928k: Virancık
Alevi yerleşimi
  Örencik mah - Fatsa - Ordu
1455c, 1928k: Geçdin
  Örencik mah - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Kıllılı
Sünni yerleşimi
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Bayat ya da Yıva Boyu'na dayanmaktadır. Köy halkı ise Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Malatya'nın büyükşehir olmasıyla birlikte yasa gereği bütün köyler mahalle statüsüne geçmiştir. Berk Ulusoy
  Örencik mah - Altınordu - Ordu
Gürcü yerleşimi
  Örencik köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643avş, 1928k: Muxara
  Örencik mah - Pötürge (Doğanyol bucağı) - Malatya
1928k: Virancık
■ CANBEG aşireti köylerindendir. Diğer adı ile (murgar)dır İbrahim
  Örencik köy - Palu - Elazığ
1928k: Xarabe
A1220: Şimşat
E1136: Arşamuşat/Aşmuşat [ Erm "Arşam (öz.) kenti" ]
S395: Arşmîşat
Y150: Arsamosata
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
■ MÖ 3. yy'da Kommagene kralı Arsames/Arşam tarafından kurulduğu rivayet edilen antik Arşamaşad, Yun Arsamosata, Ar Şimşat adıyla anılan antik kentin öreni Keban baraj gölü altında kalmıştır. En erken MS 62 olayları bağlamında Tacitus Ann xv.10'da anar. 936-1283 yılları arasında piskopos isimleri kaydedilmiş olan önemli bir Süryani kültürel merkezi idi. SN
■ Arap kaynaklarında Şimşat شمشاط şeklinde geçer. Emevi ve Abbasiler döneminde bir Arap garnizon kentiydi. Nehir kenarında olmaları ve ismlerindeki benzerlik sebebiyle zaman zaman Adıyaman'daki Sümeysat ile karıştırıldığına, buranın Dördüncü Ermeniye bölgesinde bulunduğuna dikkat çekilir. Bk. İbn Hurdazbih, İbn Havkal ve Yakut el-Hamevi; özelikle bk. Saim Yılmaz, Anadolu'da Abbasi-Bizans Mücadelesi. Selahattin Polatoğlu
  Örencik mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928k: XarabKûrik [ Kürd xarab kûrik "oğlancık öreni" ]
Kürd (Arbani) yerleşimi
  Örencik mah - Başkale - Van
1916hb: Haraba


Grafik harita göster     haritada ara : km