haritada ara :   km  
Încov adında 1 yerleşim bulundu.
Yeniceoba mah - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
K 📖 Încov [ Tr yeniceoba ]
1716z 📖 Yeniceoba
1902hk 📖 İnevi (idari bölge)
Kürt (Sünni) (Nasiran) yerleşimi
■ İnevi nahiyesi merkez kasabası bir dönem burası iken daha sonra şimdiki Cihanbeyli kasabasına taşındı. SN
■ © 19.01.1903 Aslen Ankara vilayetine tabi Haymana kazası ahalisinden İnönü [İnevi] nahiyesinin Beşkardeş isimli mahalline gelerek tavattun etmiş olan altmış hanede üç yüz nüfusun bulunduğu, yerin köy olarak teşkil edilip askerlik ve nüfus kayıtlarının Konya Vilayeti'ne yapılmasına müsaade... deyar heyran
■ Bayburd Kazasında Yeniceoba’ya bağlı Beşağıl karyesi hududunda ziraatle uğraşan es-Seyyid Halil Çelebi... 3 Zi’l-ka’de 1128 (19/10/1716) hkart
■ Kütüğe göre halkının %95i Kürt, %5i Tatar kökenlidir. metonio


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.