Çokmerzimen adında 1 yerleşim bulundu.
  Dörtyol ilçe - Dörtyol - Hatay
1910: (Umraniye)
E1900: ÇorkMarzman [ Erm "dört menzil" ]
1530td, 1909: Çokmerzimen
1911hk: Dörtyol (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1909'da Dörtyol adıyla kaza oldu. Kaza merkezi olan Çokmerzimen köyüne 1910'da Umraniye adı verildi ise de bu ad uzun ömürlü olmamıştır. ■ Dörtyol, Ermenice Çorkmarzman/Çokmerzimen adının tercümesidir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km