Çit adında 6 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çitgöl bld - Simav - Kütahya
1928 📖 Çit
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Çitli mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖 Çit
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Çit köy - Taşköprü - Kastamonu
1928 📖 Çit
  AşağıÇit köy - Taşköprü - Kastamonu
1943ha 📖 Çit aş.
  İmranlı ilçe - İmranlı - Sivas
1916h 📖 Umraniye [ Tr "bayındır yer" ]
1890y : Hamidabad [ Tr "Abdülhamid eseri" ]
1400~ 📖 Çit (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Bölge adı 14. yy ortalarında Kadı Burhaneddin döneminden beri Çit veya Çit Sahrası adıyla anılır. Önemsiz bir köy iken 19. yy sonlarında Kafkasya ve Erzurum muhacirlerinin iskanıyla önem kazandı. 1890'da Hamidabad adı verildi. SN
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen Kürdlerden meskûn olunduğuna ve hükûmetten iftirak etmeleri için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarına dair. deyar heyran
■ İmranlı ilçe merkezine kayıtlı nüfusun çoğunluğu 93 Harbi sonrasında buraya yerleştirilen Erzurum-Kars muhaciri Sünni Türklerdir. Geri kalan azınlık nüfus ise Koçgiri aşiretindendir. metonio
■ © 30.06.1862 Sivas Çit [İmranlı] kazasında Koçkiri Aşireti'nin Boy Bey'i Kapı Mahmudi Kasım Ağa ile oğlunun muğayir-i hal ve harekatlarına dair... [deyar heyr] SN
  Çit köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖 Çit
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km