haritada ara :   km  
Çit adında 6 yerleşim bulundu.
sırala 
Çitgöl bld - Simav - Kütahya
1928 📖: Çit
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
Çitli mah - İnegöl - Bursa
1521t 📖: Çit
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Çit köy - Taşköprü - Kastamonu
1928 📖: Çit
İmranlı ilçe - İmranlı - Sivas
1916h 📖: Umraniye [ Tr "bayındır yer" ]
1890y : Hamidabad [ Tr "Abdülhamid eseri" ]
1400~ 📖: Çit (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Bölge adı 14. yy ortalarında Kadı Burhaneddin döneminden beri Çit veya Çit Sahrası adıyla anılır. Önemsiz bir köy iken 19. yy sonlarında Kafkasya ve Erzurum muhacirlerinin iskanıyla önem kazandı. 1890'da Hamidabad adı verildi. Halen nüfusun bir kısmı Erzurum-Kars muhaciri, bir kısmı ise Kürt Alevidir. SN
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen Kürdlerden meskûn olunduğuna ve hükûmetten iftirak etmeleri için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarına dair. deyar heyran
■ © 30.06.1862 Sivas Çit [İmranlı] kazasında Koçkiri Aşireti'nin Boy Bey'i Kapı Mahmudi Kasım Ağa ile oğlunun muğayir-i hal ve harekatlarına dair... [deyar heyr] SN
Çit köy - Kemaliye (Dutluca bucağı) - Erzincan
1643a 📖: Çit
Sünni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.