haritada ara :   km  
Çat adında 22 yerleşim bulundu.
sırala 
Çatköy mah - Seydişehir - Konya
1912hk 📖: Çat
Alevi yerleşimi
Çağlayan mah - Bozkır - Konya
1928 📖: Çat
■ Eskiden Alevi olduğu söylenen köy halen şiddetle Sünnidir. SN
Çat köy - Küre - Kastamonu
1928 📖: Mas
Çat köy - Ulukışla - Niğde
1476t 📖: Çat
Çat bld - Nevşehir_m - Nevşehir
1928 📖: Çat
■ Belde 15. yüzyılın sonlarına doğru Avşar, Bayındır ve Döger boylarına mensup Türkmenler tarafından kurulmuştur. Abdullah Çatlı'nın memleketidir. Mesut Turan
Yeşilkent köy - Durağan - Sinop
1925h 📖: Çat
Çat köy - Gemerek - Sivas
1907hk 📖: Çat
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Şu an köy olan Kızılcaova ve Sığırkuyrugu Çatköy’e bağlı mezra statüsündeydiler. Sonraki yıllarda yönetim Çerkesleri ve Bulgaristan göçmenlerini Çat köyüne iskan etti. Çerkesler köyde kalmayip başka bölgelere gitmişler; Bulgaristan göçmenlerinden 8-10 hane Çat'ta kalmıştır. Türk22
■ Rum Ortodoks halkının Makedonya bölgesindeki Thiriopetra köyünde iskânlı olduğu rivâyet edilir. Manav
Çatköy mah - Dörtyol - Hatay
1940 📖: Çat
Sünni Türk yerleşimi
Çat köy - Kangal (Deliktaş bucağı) - Sivas
1916h 📖: Çat
Çat mz - Doğanşehir - Malatya
1902hb 📖: Çat
Eski adı: Gurmutlar
■ 35 haneli bir mezradır. Alevi-Sünni karışıktır. Mezradaki Alevi nüfus aslen Elbistan/Alhasuşağı Aşiretindendir ancak Kürtçeyi tamamen unutmuşlardır. alamut1
Çat köy - Sincik - Adıyaman
1917h 📖: Çat
Kürt-Sünni yerleşimi
Çat köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Çat [ Tr ]
Çat mah - Hilvan (Ovacık bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖: Çat
Kürt-Sünni yerleşimi
Çat x - Ovacık - Tunceli
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Çat köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 📖: Çat
Alevi-Kürt/Zaza (Kurm.) yerleşimi
Çat köy - Çamlıhemşin - Rize
E1900~a 📖: Dap Տափ [ Erm "düzlük" ]
1876s 📖: Çat
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Çat ilçe - Çat - Erzurum
1902hb 📖: Öyüklü
1928 📖: Çat (idari bölge)
Sünni Türk yerleşimi
■ Asıl Çat köyü ilçe merkezinin birkaç km. kuzeyindedir. Osmanlı kullanımında Çateli/Çadeli ve Çatoğlu idari birim adı görülür. İlçe merkezi ile kuzey kesimindeki 14 köy Türk, çoğu güney kesiminde olmak üzere 9 yerleşim Alevi Zaza, geri kalan köyler Sünni Kürt'tür. SN
Yukarıçat mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Çat
Kürt-Sünni (Tanas) yerleşimi
■ Çat ilçesine adını veren eski yerleşim baraj gölü altında kalmış ve yerine yeni yerleşimler kurulmuştur. İlçe merkezi Cumhuriyet dönemi başlarında Öyüklü (şimdi Çat) köyüne taşındı. SN
Aşağıçat mah - Çat - Erzurum
1902hb 📖: Çat
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çat ilçesine adını veren Çat köyü baraj gölü altında kalmış ve Aşağı Çat + Yukarı Çat adıyla iki yeni yerleşim kurulmuştur. İlçe merkezi Öyüklü köyüne taşınmıştır. SN
Çat köy - Pervari - Siirt
1865h 📖: Çat
Kürt-Sünni yerleşimi
Çatkösedağ köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 📖: Çatkösedağ
1912h 📖: Çat yk.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.